Εκφοβισμός στα Social Media

Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν καινούριες συμπεριφορές στο κοινωνικό σύνολο. Ο εκφοβισμός στο διαδίκτυο και τα social media (cyber bullying) είναι ένα νέο φαινόμενο με θύματα παιδιά, εφήβους αλλά και ενήλικες κάθε ηλικίας. Υποθέσεις που έχουμε αναλάβει κατά το παρελθόν στη Mega Group αφορούν στην αναζήτηση της πηγής που δημιουργεί και διαδίδει φήμες, στη διαρροή προσωπικών φωτογραφιών, στον εντοπισμό ψεύτικων προφίλ που σας στέλνουν ενοχλητικά μηνύματα υβριστικού ή σεξουαλικού περιεχομένου, κ.α.

Στα γραφεία ιδιωτικών ερευνών MegaGroup είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε τον άνθρωπο που έχει πέσει θύμα εκφοβισμού στα socialmedia, είτε με χρήση τεχνολογικών συστημάτων που θωρακίζουν το δικό του προφίλ και τον υπολογιστή του, είτε εντοπίζοντας την ταυτότητα του θύτη που σας παρενοχλεί.