Τιμές – Κόστος Υπηρεσιών

Ιδιωτικοί Ερευνητές - Ντετέκτιβ Mega Group

Το κόστος υπηρεσιών ενός ντετέκτιβ είναι διαφορετικό σε κάθε υπόθεση και για αυτό το λόγο δεν μπορεί να οριστεί κάποιος επίσημος τιμοκατάλογος. Οι τιμές των υπηρεσιών ιδιωτικής έρευνας ποικίλουν ανάλογα με την πόλη, τον βαθμό δυσκολίας που θα συναντήσει ο ιδιωτικός ερευνητής, την πολυπλοκότητα της υπόθεσης αλλά και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να επιτευχθεί ο στόχος.

Επικοινωνήστε μαζί μας, ενημερώστε μας για την υπόθεση που σας απασχολεί και σύντομα θα λάβετε μια ακριβή εκτίμηση για το κόστος εργασιών.

* Οι τιμές των ντετέκτιβ της Mega Group είναι προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.