Σωματική βία / Κακοποίηση

Οι περιπτώσεις σωματικής βίας και κακοποίησης που αναλαμβάνουμε στα γραφεία έρευνας Mega Group κατά βάση παρουσιάζονται εντός οικογενειακής εστίας.

Πρωταρχικός μας στόχος σε κάθε περίπτωση σωματικής κακοποίησης είναι η προστασία του θύματος. Στη Mega Group αναλαμβάνουμε να σας παρέχουμε 24ωρη προστασία από τον θύτη, ενώ συνεργαζόμαστε με έμπειρους ψυχολόγους που βοηθούν στην ψυχολογική ανάρρωση του θύματος. Παράλληλα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, ερχόμαστε σε επαφή με κέντρα κακοποιημένων ατόμων ώστε να προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη λύση στο άτομο που τη χρειάζεται.

Στις υποθέσεις σωματικής βίας, συνήθως ο θύτης αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που οδηγούν σε περιστατικά βίας. Αν και αρχικά τέτοιου είδους συμπτώματα έχουν αραιές και «ήπιες» συμπεριφορές, συνήθως αυτές γίνονται εντονότερες με το πέρασμα του χρόνου, καθώς το θύμα αδυνατεί να αντιληφθεί την πορεία της εξέλιξής τους.

Στα γραφεία ιδιωτικών ερευνών Mega Group έχουμε καταγράψει μεγάλο αριθμό περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας με τα θύματα να είναι συνήθως γυναίκες. Ο αριθμός όμως των ανδρών-θυμάτων, τα τελευταία χρόνια σημειώνει αύξηση.

Στη Mega Group αναλαμβάνουμε να χειριστούμε την υπόθεση με ιδιαίτερη λεπτότητα και παράλληλα να σας προμηθεύσουμε με τα αποδεικτικά στοιχεία που θα χρειαστείτε σε περίπτωση που αποφασίσετε να ακολουθήσετε τη νομική οδό.