Φθορά Ξένης Περιουσίας

Οι παραβατικές συμπεριφορές που αφορούν στη φθορά ξένης περιουσίας είναι από τις πιο δύσκολες υποθέσεις ιδιωτικής έρευνας, καθώς ο εντοπισμός του δράστη είναι απαραίτητος για να δημιουργηθεί δικογραφία εις βάρος του.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η φθορά ξένης περιουσίας θεωρείται ποινικό αδίκημα και διαπράττεται όταν ο θύτης καταστρέφει ή προκαλεί βλάβη από πρόθεση, ολοκληρωτικά ή μερικώς σε περιουσιακό στοιχείο τρίτου προσώπου.

Στα γραφεία ιδιωτικών ερευνών – ντετέκτιβ Mega Group οι υποθέσεις φθοράς ξένης περιουσίας κατά το παρελθόν έχουν καταγράψει υποθέσεις που αφορούν σε ακίνητα, οχήματα, προσωπικά αντικείμενα, οικογενειακά κειμήλια κ.α.

Στη Mega Group ντετέκτιβς με την ανάληψη μιας υπόθεσης φθοράς ιδιοκτησίας, αναλαμβάνουμε να καταγράψουμε το ποσοστό φθοράς και να συλλέξουμε τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Στη συνέχεια και με ιδιαίτερη προσοχή συζητάμε μαζί σας σημειώνοντας τη δική σας άποψη για τους λόγους αυτού του φαινομένου καθώς και για την ταυτότητα του θύτη που ενδεχομένως υποψιάζεστε. Μελετώντας όλα τα στοιχεία, η ομάδα της Mega Group ντετέκτιβς, προχωρά σε διαδικτυακή και επί τόπου έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη, ώστε να μπορέσετε να τον φέρεται ενώπιον της δικαιοσύνης.